ถ้าฉันมีความปรารถนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ฉันจะขอให้คุณอยู่ตลอดไป

ถ้าฉันมีความปรารถนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ฉันจะขอให้คุณอยู่ตลอดไป

You may also like...