~ Το κορμί σου βιολί σε δερμάτινη θήκη ... Τα μαλλιά σου βροχή στου προσώπου την γή ... Το άγγιγμα σου... Το άγγιγμα σου... είναι μία ωδή στο απόλυτο ... Η ποίησή του αγέννητου ... Η προσδοκία του...

~ Το κορμί σου βιολί σε δερμάτινη θήκη ... Τα μαλλιά σου βροχή στου προσώπου την γή ... Το άγγιγμα σου... Το άγγιγμα σου... είναι μία ωδή στο απόλυτο ... Η ποίησή του αγέννητου ... Η προσδοκία του...

'polonaise (detail)' Metal Print by Loui Jover

Ink Drawings For Sale

You may also like...